Drby


1) Drb, který se šíří na podzim a začátkem zimy 2001: "Hele, víš, že Novica měla na podzim "smrťák''? Prej Vejce je po smrti !!!"

Skutečnost: Vejce bohužel po smrti není a stále svým tvůrčím způsobem ve skupině otravuje (naštěstí neumí číst)! Tato fáma pravděpodobně vznikla v září, kdy jsme měli pozvaných cca 100 šermířů na akci - 500 let založení našeho města - a jeden šermíř z jiné skupiny  v pozdních nočních hodinách (samozřejmě unaven šermem), "zakopl o stanovou šňůru" a rozbil si hlavu tak, že ho odvezla rychlá záchranná...
 

Pozn.: Vajíčka máme všichni moc rádi a moc by nám všem chyběl(y) - jeho řízky, které mívá s sebou na všech akcích! Proto jsme velmi rádi, že ho máme...
(Poznámka webmastera: špagety taky nebyly špatný!)


2) Drb - Novica jsou "vylízaný" blázni, kteří šermují "naostro'' a  při jejich vystoupeních stříká krev šermířů proudem...
 

Tak toto o nás vykládal "borec'' šermíř z Pardubic (Elf) - minulou nebo předminulou zimu (neřekl to doslovně, ale význam slov byl stejný). Na školní besídce v základní škole na  Malecí v Novém Městě nad Metují. Děti jeho vyprávění rušily výkřiky "Novica"  apod... což donutilo tohoto "odborníka na šerm",  rozpovídat se i o naší skupině - skvěle  nás "pochválil"… a poté zrušil šermířské ukázky, protože do tělocvičny svítilo slunce a  bylo by to "příliš nebezpečné''...

Měl jsi dost štěstí Elfe, že jsem nebyl přítomen v tělocvičně osobně. Pravděpodobně  by se z tvé besedy stala ještě větší fraška! Jak to vše vím? Náhoda! Na této besídce byla moje dcera (tř.9.B) a já na ni zrovna čekal před školou v autě.

 
Skutečnost: "Vylízaný" asi jsme, ale co se týká našich zranění z vystoupení - tak za poslední tři roky nebylo jediné, které by potřebovalo lékařské ošetření!!! Nutno připomenout - nemáme trénink jednou ročně.
 
Posuďte sami.
 
 • v roce 1999 "uhořela" po zásahu loučí Střelákovi ofinka (ošetřil holič)

 • v roce 2000  pár drobných zranění bylo při filmovém natáčení - "Mlhy nad  Avalonem" (dva stehy na prstu) Jéňovy ruky, kdy mu pod úderem Vejcovy sekyry praskl(rozlítl se na cucky) štít, zapůjčený firmou A.R.G.O.

 • jeden steh na hlavě při tréninku ( zobák-Kuba)

 • Myšákův nos, roztržený o držák na louč - cca v 1 hod. v noci (stanový tábor - Točník 2000)

 • v roce 2001, na podzim, si Kraken vyvrátil prsty - (sádrová dlaha) při "přátelském utkání'' (basket) se starou Novicou

Tímto výčtem "těžkých" úrazů jsme na konci seznamu všech zranění od roku 1998-2001. Je tedy náš styl šermu tak nebezpečný???

Malý počet zranění není způsoben "přízní bohů", ale naprosto profesionálním tréninkem. Bohužel bez účasti českých šermířských mistrů - nemáme tolik chechtáků. 

Pravdou je,  že v začátcích skupiny (1987 - 1989) docházelo k mnoha zraněním, převážně k tržným ranám. Dokonce jsme soutěžili, kdo "posbírá'' za sezónu  nejvíce "stehů''. Někdy kolem roku 1989 se zavádí pravidlo:

Za zranění je vždy zodpovědný ten, který vedl (držel, hodil, upustil) zbraň, která zranění způsobila - za jakýchkoli okolností!!!

A to platí až do dnešních dnů.

Možná, že se vám to zdá přísné, ale čím kvalitnější šermíř, tím více musí umět předvídat a ovládat svoji zbraň. Takže hádka typu "To je tvoje vina, tys to nevykryl..." apod. u nás nepřipadá v úvahu a byla by zakončena slovy: "Ano, on to nevykryl, ale blbec jsi ty neboť ty jsi nezastavil, nezměnil směr čepele meče, sekyry... To si říkáš šermíř? Jak dlouho šermuješ? Vždyť neovládáš svoji zbraň!"

Zkrátka způsobit zranění není "machrovina", ale obrovská ostuda!!!

Přes zimu jsou šermíři připravováni tak, aby byli schopni provádět šermířské akce - stejným způsobem, jako kdyby měli bojovat "naostro"! A teprve tehdy, když pochopí základní principy skutečného šermu - boje, začnou tvořit souboje. Samozřejmě, že souboje jsou nacvičené a to, co vidí divák, je přikrášleno a upraveno. Avšak bojová kostra souboje musí mít logický základ. Obrovský význam má tzv. volný šerm, který nám umožňuje improvizaci v soubojích a výborné maskování případných chyb. Tři až čtyři tréninky týdně jsou naprosto nedostatečné, takže výuková látka je neustále "osekávána" a "učeno''  je jen to nejdůležitější.

Při frekvenci dvou (dvouhodinových) tréninků se jedná jen o udržování kondice a výrazné zlepšení není v naší skupině patrné - bohužel nejsme tak nadaní jedinci a než se něco naučíme, tak to hrozně dlouho trvá.

Zdá se vám to mnoho? Myslíte, že přeháníme? Pak tedy vězte, že příprava historického šermíře nespočívá jen v ovládání čepele a těla…

Náš šerm není jen souhrn účelných a historicky přijatelných pohybů po tělocvičně, s chladnou zbraní v ruce, za účelem vytvoření scénky - jak "vyřídit" soka!

Šermíř se musí cvičit a rozvíjet v mnoha dalších oborech a dovednostech.

Namátkou: Herectví, pády, postřeh, výbušnost, aerobní zátěž, vytrvalost, rovnováha, síla, pružnost, ohebnost, teorie taktiky boje, periferní vidění, pohyb a boj po různých podkladech např. schody, kladina, žebřík, led apod., odhad vzdálenosti, vrhání a chytání zbraní, střelba z luku, bezpečnost šermířů a diváků a mnoho dalšího...

Na každou činnost máme ustálené výcvikové metody, postupy a není problém se jim dvě hodiny věnovat. Co však problém je, kde vzít čas, když šermíř by měl ovládat vše?!?!


3) Pomluva - "Takový skupiny mám  "rád"  (myšleno Novicu)  zblblý Xenou a jinýma  hovadinama,  voblečou se do kůží a pak běhaj po place..."
 
Skutečnost: Styl šermu a kostýmy se v podstatě ustálily v roce 1989  (jako důkazy slouží všechna vystoupení od roku 1988, máme video + Bábí Albrechtová nás monitoruje min. od roku 1990).  V té době tady moc skupin  s tímto zaměřením nebylo, já osobně o žádné, tehdy aktivní skupině, nevím. Aktivní znamená, že měly v roce 1989 alespoň 3 veřejná vystoupení. O tom, že se v té době nevysílala Xena , ale např. "30 případů majora Zemana'' ani nemluvě...(I když Bruna se sekerou u studny je duší i tělem rodilý Novičák!!?!)

4) Fáma - Novičácký šerm je taková  "mlácená", bez jakékoli techniky.
 
Skutečnost: Od vzniku skupiny (1987) do roku 1989 čistá pravda!!!

Za čas zjišťují členové skupiny, že existují lidé, kteří disponují šermířskými vědomostmi a historickou literaturou. Novica pilně studuje. Po čase zjistíme, že díky monopolnímu postavení šermířských "Mistrů", kteří vyučují šerm, se všichni začínají nápadně podobat jeden druhému - jako vejce vejci!
A tudy tedy naše cesta nevede! Začínáme jít do hloubky jednotlivých šermířských akcí. Zjišťujeme nápadnou podobnost Talhoffera s asijskými bojovými uměními a docházejí nám i další podstatné skutečnosti, které buď nikdo nevidí, nebo vidět nechce, což je velmi zřetelně vidět na mnoha vystoupeních různých skupin, zabývajících se středověkým šermem (německá škola). Je velmi tragické pozorovat šerm připomínající souboj "robotů"! Za čas je vidět další skupina a rozdíl je jen v rychlosti "zvládnutých" figur! Snad snaha po maximální historičnosti je vede k tomuto "šermu bez života''. Pro laika, který neocení historičnost figur, se šerm stává nudným a nezáživným. Teď zřejmě tuším, co se děje v hlavě fanatickým příznivcům šermířských škol, ale něco na mém tvrzení bude, neboť jinak bychom nebyli tak úspěšní v soutěžích (viz kapitola Minulost skupiny).

Pozor! Tím nechci říci, že německá škola šermu a její vyučující je na nic. To je omyl! Ale podstata, pochopení šermu, jeho filosofie a následná produkce ( pravděpodobně u žáků) selhává na celé čáře. Je zde důležité zdůraznit, že tato kritika platí těm skupinám, které tvrdí, že šermují přesně tak, jako se dříve "naostro" šermovalo.

Ale zpět k Novičákům - hladově hltáme jakékoli technické prvky a snažíme se je uvést do praxe. Pouze dbáme na to, aby byla zachována, pro nás tak typická, tvrdá slupka - styl šermu, boje.

Příklad: Kdysi před léty jsme byli v Praze na velké šermířské akci "Toulky českou minulostí" ( snad 1990). Po našem vystoupení se za námi zastavil pan Plch (jistě nemusím představovat) a trošičku nám vytknul náš souboj na hole - zcela právem. Tento souboj byl velice rychlý a akční, s mnoha bojovými prvky. Pravdou je, že souboj byl tak rychlý, až působil nepřesvědčivě a hlavně se zásadně nehodil k nám "barbarům ''. Takže jsme si vzali klacky do ruky, zkusili boj "naostro'' a tehdy jsme vložili první střípek do nekonečné mozaiky jmenující se šerm.
Následně se postavil nový souboj, který se, dle naše soudu, daleko více podobá skutečnému boji, neboť byl opravdovým bojem inspirován.

5) Zkreslené informace z článku - reportáže, ze soutěžní přehlídky "Budyňská koruna" 2001 Š.L. (3 / 2001)
Mlžil a dezinformoval MAB (Acheron )
 • "Ovšem podíváme- li se na detaily (např. botasky obalené kůží...)"

  Skutečnost: Opravdu, jeden z našich členů má boty, u kterých, při pohledu na podrážky je jasný jejich původ. Ovšem samotné kotníčkové botasky posloužily pouze jako kostra (skelet) a nejsou obalené, ale pošité, což je ovšem trochu rozdíl.
  Chápu, připomínáš nám, že nejsme ti praví šermíři, protože neděláme gotiku!
   
 • "Získali cenu šermíře, to jim neupírám, i když některé souboje (pravděpodobně nováčci) byly místy nepřesvědčivé. Získali cenu kaskadéra, krkolomných pádů a jiných vylomenin tam měli až až (v takovém počtu lidí si to mohou dovolit, nemusejí hledět na ztráty)..."

  Skutečnost:
  Co se týče nepřesvědčivých soubojů a nováčků - celé naše vystoupení bylo velmi špatné a plné chyb, a to, že jsme vyhráli, svědčí jen o tom, že naše konkurence za moc nestála (mohu dodat videokazetu z festivalu "Špilberk 2001" z Brna - září, kde již naše vystoupení vypadalo dle mých představ - netvrdím ovšem že bylo bez chyb!, kontakt: tel/fax/zázn. 0441 / 473 998). Co se týče našich "ztrát'' (zřejmě narážka na naše "častá" zranění), tak při našem stylu scénáře, je "ztráta'' jednoho člena skupiny kritická je zarážející, že takový odborník na šerm, jakým bezesporu si, to nedokáže rozpoznat!
   
 • Dále se MAB stal zasvěceným "historikem'' a napsal o nás: "Překvapením byla cena historika, protože tohle vystoupení bych zařadil někam do fantasy (do gotiky horko těžko), což samozřejmě nikomu nevadí, ale historikovi by asi mělo..."

  Skutečnost:
  Cena historika nám byla udělena za oddíl středověk a nikoli za gotiku, jak jsi jedovatě a především zkresleně napsal v Šermířských listech (omlouvat se nemusíš). Pevně věřím, že tě k tomu vedla neznalost základních historických dat a nikoli závist. Pro tvoji informaci středověk - cca 500 - 1550 n.l. Novica se řadí do 8. - 10. století, nikoli k fantasy. Bohužel (a bohudík) je informací z této doby žalostně málo (z našeho území), a tak jsme nuceni vymýšlet si kostýmy sami, avšak toho mála, co známé je, se držíme. Abychom však nemrhali svým časem při nesmyslných debatách se samozvanými odborníky a "historiky", jestli to bylo tak, či onak, raději říkáme, že jsme fikce raného středověku a tím nám zbývá mnohem více času na samotný šerm... Nesmíš se na nás zlobit,  spíše dáme na vyjádření skutečných odborníků.
  Historik p. Doskočil o nás napsal: "...protože doba, kterou představují, je časově velice dlouhá, s pomalým vývojem a tak se sem mnohé vejde. A skvěle vejde..."
  Na závěr MABE jistě přijmeš trochu konstruktivní kritiky. Tvé články v ŠL někdy bývají "ostré'', tak musíš počítat i s "odvetou'' - věz, že Novica má ostré nejen meče, ale i pero... Přez to všechno, necítím k tvé osobě zášť, spíš mi je z tvého článku trochu smutno... Snad je z něj cítit tvá touha po vítězství a to by se u "redaktora'' (dopisovatele?) Šermířských listů, při objektivním hodnocení soutěžní přehlídky nemělo stávat. Jestli se pletu, tak je to jen dobře..

6) Hodnocení našeho vystoupení na "Bud. Koruně" (2001) od p. Babuky (S.E.B.U.)
 
Nejvíce mě na kritice od p. Babuky zaujala věta: "Technika použitých zbraní byla zvládnuta pouze na 20%".

Nerad bych, aby jste teď nabyli dojmu, že nesnášíme kritiku. Konstruktivní kritika nikoho nepotěší, ale je nezbytná pro růst a zlepšení člověka v jakékoli činnosti a platí to i v šermu.
Ale komu co řekne nějakých "20%"
Vžijte se do role nás - šermířů. Sedíme po náročném a nepovedeném vystoupení u svých stanů a najednou se tam zjeví nějaký chlápek (mistr Babuka) a vrazí nám do ruky pár papírů, na kterých jsou jakási procenta a rychle odchází, se slovy "...že kdybychom něco potřebovali, ať se ozveme..."
Takovéto chování není důstojné mistra a ten nic neříkající kus papíru skončil (jak jinak) v "propadlišti času". Chtěl bych vzkázat všem "Mistrům'' s tímto chováním, "Toto si zkoušejte na nějaké šermířské nováčky , kteří mají plnou hubu rytířské cti, ale jak slyší před jménem Mistr, tak se můžou po..." Novicu nezajímá titul, ale to, co v každém z vás opravdu je MISTŘI. To, co skutečně umíte se však nepozná podle titulů, kterými se pyšníte, ale podle vaší kvalitní práce - vašich žáků!!! 

Vsuvka: Š.L. (3/2001) MAB píše : "Pochválit musím alespoň pana Babuku (porotce - šermíř), že každé skupině alespoň předal papír se svými poznámkami o jejich výkonu a pana Doskočila."

Buďto MAB dostal jiné a podrobněji rozepsané papíry s hodnocením a nebo si chce vylepšit (na rozdíl od nás) svou reputaci (nebo tomu nerozumím?...)!

Dovolil bych si všem "Mistrům'', s podobným chováním, poradit, jak by to mělo vypadat příště:

O přestávce mezi vystoupeními by měl místo práskání bičem vystoupit Mistr šermu sám (nebo jeho nejlepší žáci) a nám, obyčejným šermířům, by měli ukázat, jak má šerm vypadat alespoň na 80%. Pakliže by šermířské ukázky byli natolik dobré a oslovili by nás, pak by p. Babuka nemusel chodit za námi, ale my bychom přišli za ním s vědomím, že se něco přiučíme, ale takto...

Řečeno slovy klasika : "Kéž by to šermování z huby do rukou ráčilo přejít."

7) Fáma - Novica prý neumí jíst příborem?!
 
Skutečnost: Bohužel je to pravda. Ale z rozmachem techniky šermu hodláme zlepšit i kulturu stolování. Jsme přihlášeni na týdenní seminář  "Mistra" Otesánka.

8) Fáma - Novičáci jsou homosexuálové.
 
Skutečnost: Pravdou je, že náš vztah k ženám - šermířkám je zvláštní a někdy přítomné dámy uvádíme bohužel do rozpaků. Např. na bitvě v Libušíně (2001) s námi seděly u stolu některé dámy z jiných skupin a když se začali někteří šermíři z Novicy mezi sebou líbat působilo to dost "samostatným'' dojmem. Dámám to však evidentně nevadilo a po prvním úleku se s daleko větší vervou jaly zkoumat, jestli je to pravda. Další výhodou naší údajné sexuální orientace je, že jejich protějšky (milenec, manžel, druh, apod.) je rády zanechají v naší společnosti, neboť jsou si jisti, že u nás jim nic nehrozí...
Samozřejmě mají pravdu a nic zlého se jim skutečně nestane! A v klidu v tom pokračujte!

Po šermířské stránce a "chodu'' skupiny jsou ženy spíše problémem.
Ideální šermířka pro naši skupinu by mohla vypadat asi takto:
 • krásná (jako my) - aby netrpěla v našem kolektivu pocitem méněcennosti
 • musí šermovat ( jako my) - tvrdý, ostrý, akční styl boje
 • musí spát se všemi pohromadě (jako my) - bez komentáře
 • musí mít stejná práva a povinnosti (jako my) - žádné gentlemanské úlevy
 • nesmí se na nikoho vázat a nebo naopak na všechny (jako my) - opět bez komentáře
 • svůj osobní život musí podřídit skupině (jako my) - spousta času...

  Bohužel jsme zatím takovou dámu - šermířku - našich snů nenašli, ale nepřestáváme doufat...
   

 © 2002 Pavel Vokatý